Slideshow Image Script
 
SVBC TELUGU
1:45 AM - 2:00 AM


Nityapoojalivigo
2:00 AM - 5:00 AM


Live - Prabhata Sevanjali Tirumala - Suprabatham, Thomala, Koluvu, Archana, (Friday Abisekham)
5:00 AM - 6:00 AM


Suprabatha Vaibhavam
6:00 AM - 6:30 AM


SRIVARI SEVALU
6:30 AM - 7:00 AM


Shubodayam & Nityapoojalivego
7:00 AM - 7:30 AM


Live SUNDARAKANDA PATANAM - Nadaneeraja Mandapam Tirumala
7:30 AM - 8:00 AM


Live SUNDARAKANDA PATANAM - Nadaneeraja Mandapam - Tirumala
8:00 AM - 8:30 AM


Satamanam Bhavathi
8:30 AM - 9:00 AM


Hanumath Vaibhavam (Vaddiparthi)
9:00 AM - 9:30 AM


Live Vedaparayanam - Ranganayaka Mandapam - Tirumala
9:30 AM - 10:00 AM


Live Vedaparayanam - Ranganayaka Mandapam - Tirumala
10:00 AM - 11:00 AM


Sri Padmavathi Ammavari Kalyanotsavam, Tiruchanoor
11:00 AM - 11:30 AM


Kannada Adhyatmika Viseshalu
11:30 AM - 12:30 Noon


Daily Programme
12:00 NOON -1:00 PM


Live - Srivari Kalyanotsavam, Tirumala
1:00 PM -1:30 PM


Aadhyatmika Viseshalu
1:30 PM - 2:00 PM


Daily Programme / Sunday Cinema
2:00 PM - 2:30 PM


Daily Programme
2:30 PM - 3:00 PM


Daily Programme
3:00 PM - 4:00 PM


Repeat - SUNDARAKANDA PATANAM - Nadaneeraja Mandapam - Tirumala
4:00 PM - 5:00 PM


Daily Programmes
5:00 PM - 6:00 PM


Repeat - Vedaparayanam Tirumala
6:30 PM - 7:30 PM


Live - Nadaneerajanam mandapam - Tirumala
7:30 PM - 8:00 PM


Live - Srivari Naivedya Ghantaanaadam, Tirumala, Srinivasa Gadyam ...
8:00 PM - 9:00 PM


Live - Virata Parvam - Nadaneeraja mandapam, Tirumala
9:00 PM - 9:30 PM


Daily Programmes
9:30 PM - 10:00 PM


Live Srivari Ekanta Seva - Tirumala
10:00 PM - 10:30 PM


Aadhyatmika Viseshalu
10:00 PM - 2:30 AM


Repeat Pragarammes ...

 

   
 
 
 
 
     
 


SVBCTTD. @ All Right Reserved