Slideshow Image Script
 
SVBC TELUGU
1:45 AM - 2:55 AM


Nityapoojalivigo
2:55 AM - 5:30 AM


LIVE - Prabhata Sevanjali, Tirumala - Suprabatham , Thomala, Koluvu, Archana (Friday Abisekham)
5:00 AM - 5:30 AM


SUBODHAYAM
5:30 AM - 6:00 AM


SRIVARI SEVALU
6:00 AM - 7:00 AM


Live Masa vaisistyam - Brahmanda Puranam-Tirumala / Nityapujalivigo
7:00 AM - 8:00 AM


Live Srimad Ramayanam Balakanda Sakala sampathpradam - Tirumala
8:00 AM - 8:30 AM


Satamanambhavati
8:30 AM - 9:00 AM


Kumara Ramam
9:00 AM - 10:00 AM


LIVE VEDAPARAYANAM - TIRUMALA
10:00 AM - 11:00 AM


Live Sri Padmavati Ammavari Kalyanam-Tiruchanoor
11:00 AM - 11:30 AM


Swara Tarangini
11:30 AM - 12:00 Noon


Srivari Sahasranamavali
12:00 Noon -1:00 PM


Live Srivari Kalyanotsavam - Tirumala
1:00 PM -1:30 PM


ADHYATMIKAVISESHALU
1:50 Noon -2:10 PM


Live Srivari Dolotsavam- Tirumala
2:10 PM - 3:00 PM


Vedam Jeevananatham
2:50 Noon -3:10 PM


Live Srivari Arjitha Brahmotsavam - Tirumala
3:00 PM - 4:00 PM


LIVE NADANEERAJANAM - TIRUMALA
4:30 PM - 5:00 PM


Narayana Stotram + Lingasthakam + Kanakadarastotram
5:00 PM - 5:30 PM


LIVE - SRIVARI SD SEVA - TIRUMALA
5:30 PM - 6:00 PM


LIVE - GOVINDARAJA SWAMI UNJAL SEVA - TIRUPATI
6:00 PM -7:00 PM


LIVE GARUDAPURANAM -TIRUMALA
7:00 PM -7:30 PM


Stothrams
7:30 PM -8:00 PM


Live Ghantanadam+ F:Srinivasagadyam+ Lingastakam + Sivapanchakshari Stotram
8:00 PM - 9:00 PM


Live Sabhaparvam-Dharmasaram-Tirumala
9:00 PM - 9:30 PM


Andhramahabaratham Adiparvam
9:30 PM - 10:00 PM


Sootha Samhitha
10:00 PM - 10:30 PM


ADHYATMIKAVISESHALU
10:30 PM - 11:00 PM


Chardham yathra
11:00 PM - 3:00 AM


Repeat Programs ...

 

   
 
 
 
 
     
 


SVBCTTD. @ All Right Reserved