।। ఓం నమో వేంకటేశాయ ।। Attention to M.S.O's , Cable Operators, DTH Operators ||New Satellite Parameters for SVBC (TTD) Channels ** || SVBC Telugu|| SVBC 2 Tamil ||SVBC 3 Kannada || SVBC 4 Hindi || ** : Satellite : G-Sat-30 @ 83°East, Down Link Frequency : 3767.25 MHz/Horizontal, Symbol Rate : 3.6 MSPS, Modulation : DVB-S2/8PSK, Compression : MPEG-4 (H.264). Adivo Alladivo - Annamayya Song Competitions - Online Regestration from Click Here అదివో అల్లదివో అన్నమయ్య పాటల పోటీలు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ కొరకు ఈ లింక్ నీ క్లిక్ చేయండి .. SVBC CHANNELS DTH DETAILS SVBC TELUGU CHANNEL DTH DETAILS : Airtel DTH CH No. 940, Sun Direct DTH CH No. 602, Videocon DTH CH No. 2503, Tata Sky DTH CH No. 1499, Dish Tv DTH CH No. 2503, Bigtv DTH CH No. 842 SVBC2 TAMIL CHANNEL DTH DETAILS : Airtel DTH CH No. 819, Sun Direct DTH CH No. 616, Videocon DTH CH No. 3019, Tata Sky DTH CH No. 1599, Dish Tv DTH CH No. 3019. Please Send Feedback : svbcfeedback.ttd@tirumala.org Om Namo Venkatesaya

 

SVBCTTD. @ All Right Reserved
Visitors Count :
visitor counterSince 2014